Trang chủ > Tri n lãm > Nội dung
Danh mục sản phẩm

Sự phát triển và giới thiệu ngắn gọn về các ứng dụng của các cuộn dây thép cắt máy

Nhà máy Máy móc Vô Tích Puxin | Updated: Nov 18, 2017

Các loại thép cuộn xén máy là phong phú hơn và nhiều hơn nữa. Cùng lúc đó, phương pháp phân loại cũng là khác nhau. Theo cách làm việc, nó chủ yếu có thể được chia thành thẳng đục cắt, xén đùn và vòng dao xén.

 

Hiện nay, cách đùn cắt không phải là phổ biến. Với sự phát triển của công nghệ, các cuộn dây thép cắt máy là dần dần từ duy nhất kiểm soát động cơ động cơ tăng gấp đôi, ba phát triển động cơ. Trong tương lai chạy quá trình, thiết bị sẽ nhanh hơn và nhanh hơn, và ổn định hơn và hiệu quả.

 

Khi sử dụng các cuộn dây thép cắt máy, chúng tôi cũng cần phải thực hiện việc sản xuất theo các yêu cầu hoạt động cụ thể. Trước khi mở các thiết bị, phải quan tâm đến việc kiểm tra đầu tiên, đặc biệt kiểm tra nếu mức dầu và đo áp suất của hệ thống thủy lực ổ chính là chính xác và ổn định, và cũng trả tiền chú ý đến việc đảm bảo áp lực máy ổn định. Sau đó, các thiết bị có thể được bắt đầu sản xuất.

 

Cần lưu ý rằng trong quá trình sử dụng các cuộn dây thép cắt máy, để đạt được hiệu quả mong muốn sản xuất, sau đó nó là cần thiết để kết hợp nhu cầu thực tế để thiết lập các thông số điều khiển khác nhau. Ví dụ, theo loại vật liệu, độ dày, chiều dài và chiều rộng của sự sắp xếp xén, trình đơn xén được thiết lập.

 

Các nhân viên nên chọn thích hợp cán dài và chiều rộng theo yêu cầu của sản xuất. Cuối cùng, các trạm cán thích hợp nên được lựa chọn cho các cuộn dây thép cắt máy. Điều chỉnh các bộ phận có liên quan, cài đặt các thông số kỹ thuật tương ứng của các sản phẩm thép cuộn và thực hiện các hoạt động cắt.


Các sản phẩm
Cắt loạt
San lấp mặt bằng loạt
Dãy thép phẳng
Coill upender
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu thông tin